WODADESTYLOWANA.PL
ul. Willowa 48, 05-410 Józefów, Mazowieckie / Polska.
tel.: + 48 22 789 44 51 e-mail:
NANO-TECH Ponad 75% Klientów deklaruje stałą współpracę podczas pierwszego zamówienia Od 0,40 zł / litr

Woda destylowana

www.wodadestylowana.pl – najwyższa jakość i szybka dostawa do Klienta

Informacje o wodzie

Woda demineralizowana (dejonizowana)

woda pozbawiona obcych jonów przez wymianę ich na jony wodorowe i wodorotlenkowe pochodzące z wymieniacza jonowego lub przez wielokrotną destylację.

Woda destylowana

woda pozbawiona metodą destylacji soli oraz większości innych substancji ją zanieczyszczających. Zawiera rozpuszczone gazy np. azot, tlen, dwutlenek węgla oraz zanieczyszczenia lotnymi substancjami organicznymi. Stosowana w analizie chemicznej, jako rozcieńczalnik elektrolitu w akumulatorach, oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka czystość roztworu.

Woda podwójnie destylowana

woda poddana dwukrotnej destylacji. Po pierwszej destylacji wodę poddaje się uzdatnianiu inną metodą np. utlenianiu nadmanganianem potasu związków chemicznych.

Proces pozwala na usunięcie zanieczyszczeń nieusuwanych przez destylację np. pozostałości lotnych związków organicznych.

Demineralizacja

jest szeroko stosowana do uzyskiwania wody oczyszczonej w laboratoriach na żądanie. Demineralizacja działa poprzez wymianę jonów wodorowych na zanieczyszczenia kationowe, oraz jonów hydroksylowych na zanieczyszczenia anionowe wody zasilającej.

Złoża żywicy jonowymiennej składają się z małych sferycznych ziarenek, przez które przechodzi woda zasilająca. Po pewnym okresie czasu, kationy i aniony zastąpią wszystkie aktywne miejsca wodorowe i hydroksylowe w żywicy, i wkład będzie wymagał wymiany lub regeneracji.

Demineralizacja posiada wiele zalet względem destylacji w produkcji wody oczyszczonej. Po pierwsze, jest procesem na żądanie - woda jest dostępna wtedy, gdy jest potrzebna. Po drugie, przy użyciu żywicy o wysokim stopniu czystości, praktycznie całość związków jonowych zostanie usunięta z wody, dając maksymalną rezystywność 18,2 MΩ · cm (w temperaturze 25°C).

pH

Pomiar pH wody czystej jest trudny. Nie tylko dlatego, że woda wysoko-czysta szybko łapie zanieczyszczenia, które wpływają na jej pH, ale także posiada niską konduktancję, która powoduje niestabilność pomiaru w większości pH-metrów, chyba że są one specjalnie zaprojektowane do pracy w wodzie ultra-czystej.

Na szczęście, ponieważ stężenie jonów wodorowych w wodzie wpływa na pH i na rezystywność, pH musi leżeć w określonych granicach dla danego odczytu przewodnictwa. Na przykład, gdy rezystywność wynosi 10 MW · cm, wartość pH musi leżeć pomiędzy 6,6 i 7,6. pH ultra-czystej wody może spaść do 4,5 jako że absorbuje ona dwutlenek węgla z atmosfery, ale nie oznacza to, że woda jest silnie zanieczyszczona; już kilka ppm CO2 spowoduje spadek pH.

Bakterie

Bakterie są jednokomórkowymi organizmami, których liczba rośnie w sposób wykładniczy, dobrze rozwijając się w stojącej wodzie, i mogą być obecne na różnych powierzchniach i w powietrzu. Potrafią przetrwać i rozwijać się w różnorodnych środowiskach, w tym w rozpuszczonych związkach organicznych i nieorganicznych.

Bakterie przetwarzające żelazo, siarkę oraz azot, są dobrymi przykładami organizmów wykorzystujących dostępne media i łatwo rozwijają się w systemach wody czystej.

Bakterie przenikną do niezabezpieczonego systemu oczyszczania wody z wody zasilającej, przez wszelkie dziury w systemie, lub przez punkty poboru wody oczyszczonej i już w systemie, niektóre bakterie potrafią wydzielić lepką polimeryczną substancję, która przykleja je do powierzchni zbiorników magazynowych, wkładów dejonizacyjnych, rurociągów (w ukrytych miejscach takich jak w zaworach kulowych).

Bakterie mogą być zwykle wykryte i policzone przez przefiltrowanie próbki wody przez filtr 0,45 mikrona, i hodowlę filtra z bakteriami na odpowiedniej pożywce przez kilka dni. Liczba bakterii jest określana w jednostkach tworzących kolonię na mililitr (CFU/ml).

Bakterie mogą być zniszczone przez środki dezynfekujące takie jak:
nadtlenek wodoru, podchloryn czy wodorosiarczyn.

Produkowana przez nas srebrna woda bakteriobójcza nie zawiera środków toksycznych i tylko nanocząsteczk czystego srebra 4 N sprawiają, że jest niezastąpiona w hamowaniu
rozwoju bakterii i drobnoustrojów.

Przewodnictwo

Przewodnictwo jest wyrażane w mikrosiemensach na centymetr (μS/cm) i jest stosowane do mierzenia jakości wody surowej i wody oczyszczonej typu podstawowego. Rezystywność jest odwrotnością przewodnictwa i jest wyrażana w megaomach · cm (MW · cm). Jest wygodniejsza do pomiaru jakości wody wysoko-oczyszczonej.

Rezystywność (MW · cm) 0,1 1,0 10,0 18,2
Przewodnictwo (μS/cm) 10,0 1,0 0,1 0,055

Wartości przewodnictwa mniejsze niż 2 μS/cm muszą być mierzone w linii ponieważ wysoko-czysta woda szybko absorbuje zanieczyszczenia z otoczenia, szczególnie dwutlenek węgla, co wiąże się ze wzrostem przewodnictwa.

Przewodnictwo i rezystywność są zależne od temperatury. W 25°C całkowicie czysta woda ma rezystywność 18,2 MW · cm (przewodnictwo 0,055 μS/cm), z powodu obecności jonów wodorowych i wodorotlenowych.

Wzrost temperatury wody wywołuje wyższe przewodnictwo i niższą rezystywność. Nie powinno być to jednak traktowane jako pogarszanie się jakości wody uzdatnionej.

Jeśli temperatura wzrośnie o 1°C, przewodnictwo wody wodociągowej wzrośnie o około 2%, ale dla wody ultra-czystej wzrost ten wyniesie około 6%.

Normalnie w praktyce stosuje się korektę wszystkich wartości przewodnictwa i rezystywności do 25°C. Jest to wykonywane automatycznie przez współczesne mierniki przewodnictwa – jako istotne dla dokładności pomiaru.


Producent wody →
destylowanej
demineralizowanej
wody ultraczystej

© 2010-2024 DTL.PL – Wszystkie prawa zastrzeżone.