WODADESTYLOWANA.PL
ul. Willowa 48, 05-410 Józefów, Mazowieckie / Polska.
tel.: + 48 22 789 44 51 e-mail:

Parametry wody

Sprawozdanie z badań fizykochemicznych:

Pobierz pełne sprawozdanie w formacie .PDF Data badania: 30.06.2017

Pobierz pełne sprawozdanie w formacie .PDF Data badania: 07.09.2016

Pobierz pełne sprawozdanie w formacie .PDF Data badania: 06.05.2015

Pobierz pełne sprawozdanie w formacie .PDF Data badania: 27.08.2014

Pobierz pełne sprawozdanie w formacie .PDF Data badania: 11.09.2013

Pobierz pełne sprawozdanie w formacie .PDF Data badania: 05.11.2012

Pobierz pełne sprawozdanie w formacie .PDF Data badania: 19.04.2011

Sprawozdanie z badań mikrobiologicznych:

Badana próbka wody nie przekracza najwyższych dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych ustalonych w Farmakopea Polska Wyd. VI (2002) dla wody oczyszczonej do bezpośredniego użycia.
Pobierz pełne sprawozdanie w formacie .PDF Data badania: 07.09.2016

Badana próbka wody nie przekracza najwyższych dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych ustalonych w Farmakopea Polska Wyd. VI (2002) dla wody oczyszczonej do bezpośredniego użycia.
Pobierz pełne sprawozdanie w formacie .PDF Data badania: 08.05.2015

Badana próbka wody nie przekracza najwyższych dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych ustalonych w Farmakopea Polska Wyd. IX (2011) dla wody oczyszczonej do bezpośredniego użycia.
Pobierz pełne sprawozdanie w formacie .PDF Data badania: 27.08.2014

Badana próbka wody nie przekracza najwyższych dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych ustalonych w Farmakopea Polska Wyd. IX (2011) dla wody oczyszczonej do bezpośredniego użycia.
Pobierz pełne sprawozdanie w formacie .PDF Data badania: 16.09.2013

Badana próbka wody nie przekracza najwyższych dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych ustalonych w Farmakopea Polska Wyd. VIII (2008) dla wody oczyszczonej w pojemnikach.
Pobierz pełne sprawozdanie w formacie .PDF Data badania: 06.02.2012

W zakresie oznaczanych wskaźników badana próbka wody demineralizowanej spełnia wymagania.
Pobierz pełne sprawozdanie w formacie .PDF Data badania: 16.05.2011

Certyfikat ISO

Certyfikat ISO
Nasze certyfikaty: nr 0198 100 01714, nr SM PL63000111 001.
EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 13485:2012, EN ISO 13485:2012/AC:2012
Pobierz certyfikaty .PDF

Zakres ważności certyfikatu: produkcja i dystrybucja wody demineralizowanej, wody ultra czystej oraz produkcja wodnych roztworów nano cząstek metali.

Podczas zamówieniacertyfikat jakości wystawiany jest na życzenie Klienta.
WODA DESTYLOWANA – najwyższa jakość i szyba dostawa do Klienta Producent wody deminarelizowanej